LEVAREAN ดูแลตับ ขับสารพิษ ล้างแอลกอฮอล์

1,590฿

LEVAREAN ได้รับสิทธิบัตรคุ้มครองจากประเทศเกาหลี  รางวัล “สารสกัดดีเด่น Authentic Ingredient” เป็นลิขสิทธิของบริษัท Ultima life ที่สามารถทำการตลาดได้ “แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย” เป็นสารอาหารช่วยบํารุงและฟื้นฟูตับ ล้างพิษและซ่อมแซมตับจากการดื่มแอลกอฮอลล์ ปกป้องตับจากอนุมูลอิสระ ตับสะอาดดูดซึมวิตามินได้ดีขึ้น

สั่งซื้อสินค้าผ่านไลน์ สั่งซื้อสินค้าผ่านไลน์
หมวดหมู่:

รายละเอียด

LEVAREAN by Ultima life : บำรุงตับ ขจัดสารพิษ ที่สุดแห่งผลิตภัณ์เสริมอาหาร ด้านการบำรุงตับ
( ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่รวมสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อบํารุงและฟื้นฟูเซลล์ตับโดยเฉพาะ )

ด้วยงานวิจัยสารสกัด Goji Berry, Citrus และ Dandelion ได้รับเครื่องหมายการค้า LIVEREAN™
การันตีรางวัลผู้จำหน่ายผลิตภัณ์ดีเด่น Nutraceuticals Awards
และ Gold Prize ด้าน Liver Detoxification ในงาน SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR ถึง 3 ปี

กลไกหลักของ L I V E R E A N ™ ในผลิตภัณฑ์ของเรา Goji Berry, Citrus และ Dandelion
ช่วย ในการสร้าง เอ็นไซม์ Aldehyde dehydrogenase (ALDH) เอ็นไซม์ตัวดีที่ใช้ขับสารพิษในตับ
ช่วย เพิ่มกลไลการต่อต้านอนุมูลอิสระ เพื่อป้องกันตับจากการเกิดผังผืดที่ตับและตับแข็ง
ช่วย เพิ่มสารอาหารเพื่อการบำรุงตับ
ช่วย ป้องกันไม่ให้ไขมันไปสะสมที่ตับ ป้องกันการเกิดไขมันพอกตับ

เราได้เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ช่วยในการบำรุงตับ พบว่า
LIVEREAN™ ดูแลระบบตับ และออกฤทธิ์ได้ทุกกลไก
ครอบคลุมมากกว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงตับทั่ว ๆ ไปอีกด้วย

ซึ่ง เมื่อทานต่อเนื่องจะรู้สึกสดชื่นขึ้น หายใจโปร่ง โล่งสบาย สมองไม่ตื้อ ไม่มึนงง นอนหลับลึกขึ้น

สรุป ผลิตภัณฑ์ LEVAREAN ช่วย อะ ไร

–  ป ก ป้ อ ง ตั บ จ า ก อ นุ มู ล อิ ส ระ
– กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ในตับ
– ล้างพิษและซ่อมแซมตับจากการดื่มแอลกอฮอลล์
– เสริมสร้างการทำงานของตับ
– ป้องกันตับอักเสบ ตับแข็ง ดีซ่าน ไขมันพอกตับ
– เป็นสารอาหารช่วยบํารุงและฟื้นฟูตับ
– จะรู้สึกสดชื่นขึ้น หายใจโล่งสบาย
– ส ม อ ง ไ ม่ ตื้ อ ไ ม่ มึ น ง ง
– น อ น ห ลั บ ลึ ก ขึ้ น
– ตับสะอาดดูดซึมวิตามินได้ดีขึ้น
– มีส่วนช่วยให้การทํางานของตับกลับคืนสู่ระดับปกติ

30 แคปซูล รับประทาน 1 แคปซูลก่อนนอน
หรือ 2 แคปซูลก่อนดื่ม ( ล ด อ า ก า ร เ ม า )
หรือ 1 แคปซูลหลังดื่ม ( ล ด อ า ก า ร แ ฮ ง ค์ )

ราคา 1 , 5 9 0 บาท จากปกติ 1,990
ซื้อ 2 ลดเพิ่มเหลือเพียง 2,800 บาท
ส น ใ จ สั่ ง ซื้ อ ค ลิ ก สั่งซื้อ